Makroekonomie : základní kurs.

Helísek, Mojmír
2. přeprac. vyd. (dotisk). Melandrium, 2002. x, 326 s.