Majstri mozaiky.

Sand, George
1. vyd. Mladé letá, 1963. 161 s.