Májový pamätník : (k revolučným tradíciám prvých májov na Slovensku v rokoch 1890-1938 a ich odraz v časopise Prvý máj).

Pástor, Zoltán
1. vyd. Osveta, 1981. 107 s.