Májové úvahy.

Pastorační středisko při Arcibiskupství pražském, 1996. 45 s.