Májové epištoly : Výbor české sociální poezie 20. století.

SAKKO, 1991. 92 s.