Májová akademie : básně, písně a divadelní hry k poctě matek, otců a k oslavě Matky nebeské.

Horská, Eliška
Domov blažené Anežky České, 1946. 97 s.