Majetková a ekonomická kriminalita a ich sociálne riziká.

Strémy, Tomáš
1. vyd. Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2010. 133 s.