Majetek krajů, měst, obcí, DSO a příspěvkových organizací.

Schneiderová, Ivana
1. vyd. Acha obec účtuje, 2010. 258 s.