Majestát Rudolfa II : Román ze století XVI. a XVII.

Svátek, Josef
Třetí vydání. F. Topič, 1927. 550 s., 1 list
Edice: Laciné vydání sebraných dějepisných románů Josefa Svátka