Máje : Obrázky ze života lidu českosloven.

Zíbrt, Čeněk
Melantrich, 1923. 146, IV s.