Máj.

Mácha, Karel Hynek; il. Huptych, Miroslav
Vyd. v tomto provedení 1. Práh, 2012. 70 s.