Máj : báseň od Karla Hynka Máchy.

Mácha, Karel Hynek
Vilém Šmidt, 1945. 61 s.
Edice: Malá veledíla ; sv. 1