Máj : romant. báseň.

Mácha, Karel Hynek
3. vyd. Šolc a Šimáček, 1920. 48 s.