Mágové a temné síly : tajemné svazky mezi světlem a temnotou : [vzrušující setkání s nepochopitelným].

Vyd. 1. NS Svoboda, 2006. 374 s.