Magorovy labutí písně.

Jirous, Ivan Martin; Šustrová, Petruška
Reprint 1. vyd. Rozmluvy, 1989. 102 s.