Magnetické pole a optimalizace supravodivých sedlových cívek magnetu magnetohydrodynamického generátoru.

Coufal, Oldřich
1. vyd. Academia, 1986. 127 s.
Edice: Studie ČSAV ; čís. 22/1986