Magistr Gabriel, písař olomoucký (1527-1542).

Glocar, Emilián
Krajské nakladatelství, 1962. 315 s.