Magister Kampanus : historický obraz.

Winter, Zikmund
1. vyd. Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1959. 523 s.
Edice: Česká tvorba ; zv. 1