Magdaleny Dobromily Rettigové Domácí kuchařka, čili, Snadno pochopitelné a prozkoumané poučení, kterak se masité i postní pokrmy všeho druhu nejchutnějším způsobem vaří, pekou a zadělávají.

Rettigová, Magdalena Dobromila; ed. Dušánková, Ant
20. jubilejní vyd. Nákladem Jaroslava Pospíšila, 1890. viii, 469 s.