Magdalena Robinsonová, Ľubor Kára.

Kára, Lubor
1. vyd. Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1964. 18, 61, 89-90 s.