Magazín zdravia. R. 1967.

1. vyd. Obzor, 1967. 220 s.