Magazín Dikobrazu. [1991. 2.].

Rudé právo, 1991. 64 s.