Magazín Dikobrazu. 1989. 2.

Rudé právo, 1989. 64 s.