Magazín Dikobrazu. 1989. 1.

Rudé právo, 1989. 63 s.