Magazín Dikobrazu. 1988. 3.

Rudé právo, 1988. 64 s.