Magazín Dikobrazu. 1986. 1.

Rudé právo, 1986. 64 s.