Magazín Dikobrazu. 1985. 1.

Rudé právo, 1985. 64 s.