Mág : bratrstvo.

Strobel, Arno
1. vyd. Mladá fronta, 2008. 332 s.