Madona Stříbrných hor : Básnický výklad slavné národní svatyně Svatohorské z let 1939-1945.

Sázavský, E. M
Vydání I. Podbrdské nakladatelství A. Pelz, 1946. 101-[II] s.