Maďarsky v 1000 slovech : pro samouky a se zvláštním zřetelem k potřebám čs. úřednictva, četnictva, pohraniční finanční stráže, vojska, železničního personálu atd.

Střelba, Jan; Střelba, E
A. Neubert, 1930. 335 s.
Edice: Světové řeči v 1000 slovech ; [sv. 11]