Maďarsko-slovenský a slovensko-maďarský vreckový slovník.

Sima, František; Kazimírová, Mária; Chrenková, Edita
2. vyd. Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1987. 999 s.