Maďarsko-slovenský a slovensko-maďarský slovník.

Chrenková, Edita; Tankó, Ladislav
3., opr. a dopl. vyd. Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1990. 1007 s.