Maďarsko-česko-slovenský a slovensko-česko-maďarský technický slovník.

Friedman, Mikuláš
1. vyd. Slovenské vydavateľstvo technickej literatúry, 1964. 883 s.