Maďarsko a versailleský mírový systém.

Irmanová, Eva
Albis international, 2002. 409 s., 24 s. obr. příl