Maďarizácia : obraz slovenského utrpenia.

Kálal, Karel
Eko-konzult, 2006. 77 s.