Macromedia Flash MX : oficiální výukový kurz.

Rey, Chrissy
Softpress, 2003. 512 s.