Macocha a Moravský kras.

Stehlík, Vladimír; Kunský, Josef
2. vyd. (v NČSAV 1.). ČSAV, 1961. 366 s.