Macmillanův slovník moderní ekonomie.

Pearce, David W
2. vyd. Victoria Publishing, 1995. 549 s.