Macmillanův slovník moderní ekonomie.

Pearce, David W
4. vyd. Victoria Publishing, 1993. 549 s.