Macmillanův slovník moderní ekonomie.

Pearce, David W
4. vyd. Victoria Publishing, 1992. 549 s.