Máchův Máj : [oslavy stého výročí vydání "Máje" K.H. Máchy, pořádané pod protektorátem presidenta Československé republiky Dr. Edvarda Beneše a rady hlavního města Prahy.

ed. Grmela, Jan
Společný výbor pro oslavy Karla Hynka Máchy v roce 1936, 1936. 24 s.