Máchovy výrazové prostředky k charakteristice osob v románu "Cikáni" : Les moyens d'expression de Mácha en tant que caractéristique des personnages de son roman "Cikáni".

Kornelová, Marie
Filosofická fakulta university Karlovy, 1936. VIII, 123 s.
Edice: Práce z vědeckých ústavů filosofické fakulty Karlovy university ; sv. 42