Máchovské variace.

Hora, Josef; il. Svolinský, Karel
F. Borový, 1945. 40 s. + 6 il. příl