Mácha, Hálek, Čech, Zeyer : pro III. třídu.

Čeněk, Jan
Laichter, 1934. 62 s.
Edice: Souvislá četba školní pro školy měšťanské