Mach & Šebestová na prázdninách.

Macourek, Miloš; Born, Adolf
Carmen, 1993. 168 s.