Má veselá jitra.

Klíma, Ivan
3. vyd., v nakl. Rozmluvy 1. Rozmluvy, 1990. 166 s.