M. Tullius Cicero, výbor z jeho řečí. Díl 2., Poznámky.

Cicero, Marcus Tullius; Ludvíkovský, Jaroslav
Jednota českých filologů, 1931. 142 s.