M. Tullius Cicero, výbor z jeho řečí. Díl 1., Text.

Cicero, Marcus Tullius; Ludvíkovský, Jaroslav
Jednota českých filologů, 1928. 2 sv