M. Šimona Plachého z Třebnice Paměti Plzeňské : (z rukopisů, uschovaných v městském museu Plzeňském a král. českém zemském museu v Praze).

Plachý z Třebnice, Šimon; ed. Strnad, Josef
Spolek přátel vědy a literatury české, 1883. xxi, 223 s.
Edice: Prameny a příspěvky k dějinám královského města Plzně ; č. 1