M. Petr Payne, diplomat husitské revoluce.

Bartoš, František Michálek; Engliš, M. Petr
1. vyd. ÚCN, 1956. 72, [2] s., [1. stať 50 s.]